Site Haritası
Hava Durumu
Pierre Martin
Pierre MartinDeyimlerimiz

Deyimlerimiz

* ‘Ale rasi u ayni

( Başım gözüm üsütne )


* ‘Ale hıs aleyu, yıkle‘ beled

   ( Ne kötü sesi var bir memleketi yok eder )


* ‘Al bereke

  ( bereketli olsun )


* Allah yıstırna mın sa‘atıs sevde

  (Allah bizi zor saatten korusun)


 

* Bı qelb û rab.

   (Canla başla)


* Bele ahmar ve ehuy

( kızıl beladır bu kardeşim )


* Bê ğiyrê û bê nehvê ve

  (onursuz ve haysiyetsizdir)


* Belek u bele hayrık, melne lezim

  ( sende  ve senden gelecek hayırda lazım değil )


* Beqeyne beynıl xêlil vıl celil.

   (Halil ile Celil arasında şaşırıp kaldık)


 

* Cılduv ısmıkve

  ( Çok hantal anlamında kullanılır )


* Cıbbu yıhassir

  ( Ağzı gevşektir, laf taşır )


* Cıldu immellehve

  ( tuzu kurudur )


* Dehiyneyê

   (Yağlıdır.)


* Eyş bezul ve


* Eyş itheki id dekke kemel gımgım

  ( kertenkelenin güneşe baktığı gibi ne güneşeleniyorsun )


* Eyş be nehve int

( gamsız kişiler için kullanılır )


* Ene hevn û halifıtiy fı Bığded.

  ( Ben buradayım ama Vekilim Bağdat’ta. Yani çok yalan konuşuyor.)


*Ekul mokul, mosser

  ( O kadar diyorum ama yine de “gereğini yapmıyorsun, adam olmuyorsun )


* Eklê bı katlê.

  ( Bir dayağa bir yemek yani pişman ettirmek)


 

* Eyş mır int yav

( itici ve  yaramaz kişiler  için kullanılır )


* Ene egeddiy û ‘ammiy iy veddiy.

  ( Ben dilenirim amcam benden alıyor)


* Eyş idık imsemmeme ye

( dokunduğu  şeye zarar veren kişiler için kullanılır. yada sakar kişler için kullanılır )


* Ehâd mo yı‘rıf fı hâl êhâd.

  ( Kimse kimsenin halinden anlamaz )


* Ehrık Ebu lı mo yı‘rıf iğenni u yığenni

( Gereksiz  zamanda konuşan kişiler için kullanılır )


* Eyş ıhmar ınt ehki mohki mo tiftihım

  ( Yav ne eşeksin! Anlat anlat anlamıyorsun )


* Eftıl havlık

  (etrafında döneyim yani kurbanın olayım)


* Fıras puzu italı‘ ımgabbar ve

  ( Burnunun ucuyla insanlara bakıyor, kibirlidir )


* Fıyye halip bakar hey şeğle

(Şike  ihtimali olan  meseleler için  kullanılır )


* ‘elkê belqê

    (Kötü bir olaya bulaşmak)


* ‘atiyat Alla ıksir ınnê.

    (Allah vergisi çoktur)


*  ‘ele hâr ‘ele bêrıd.

   ( Sıcağa mı soğuğa mı? Yani sebepsiz davranış yapana denir )


* Heniye ele kelbık

  ( Afiyet olsun )


* Hıvve mo şi ti sevevhu aleyne zeleme

  ( kendisi hiç bir şey değil, bize adam  diye yuturacaklar )


*Henîyıtuv.

 (Ne mutlu ona)


* Hêmel ğem

   ( Üzüldü )


* Hesepnehu zeleme tala mo şi

   ( Onu adamdan saydık, hiç cıktı )


* Hanneynê ‘ele ba’ıznâ.

   ( Birbirimize ısındık )


* Henun vê alkırayıb

  ( Akraba canlısıdır )


* Huvve kelp yıkçım keçım uvedim

  (Köpekten farkı yok- değersiz, lafına bakarsan adam zannedersin )


* Hesebuv mıl beş lıt tırra.

  ( kız isterken: kumaşın kenarından püskülüne kadar hesapladılar )


* Hebluv tavil vê 

  ( ipi uzundur yani işini savsaklar )


 

* IL carra dengıre lı bara.

   ( Testiyi dışarı at. Yani kaynanayı dışarı at )


* IL ıbyut keme lıkborat inne

   ( Evler mezarlık gibidir )


* İlL askariye barmıt kimme ye

  ( Askeriliğin kısalığını ifade eder )


* Idde‘ve li isneyn il hıkke fı elf u miteyn


 

* Ittannor huve har yıhbıs

  ( Tandır  sıcakken ekmek pişir. İşi zamanında yapmanın ehemmiyeti anlatılıyor )


* Ind Allah şi moyze‘

   ( Allah'ın katında bir şey kaybolmaz )


* İzzengin ınbarık u ilfekır mıneylık

  ( Zengine hayırlı olsun, fakire nereden buldun )


* Ihmar bele asosa int

   ( kuyruksuz eşşeksin )


* Inbarık hevisık

  ( Elbiselerin hayırlı olsun )


* İdkın ımbarık

  ( Bayramınız mubarek olsun )


*İdu mesmume ye

 ( Elini attığı her şeyi bozar- sakar )


*Irmadê fı mıhhık.

  ( Kül başına olsun)


* IL nasib iysiyb.

  ( Nasibi olan isabet eder.)


* Irrab fı niyye u ıl abd fı niyye

  ( Allah hesabı farklı, kulun hesabı farklı )


* IL ınsen bı kılmê îy‘elliy û bı kılmê yıqa’

   ( İnsan bir sözle yücelir, bir sözle de alçalır )


* IL piys moy siybuv şiy

( Kötüye bir şey olmaz )


* IL şıb‘en mo yı‘rıf fı hâl ıl-cuv‘en

  ( Tok açın halinden anlamaz.)


* Ilheyın heyıbvê!

  ( Hayinin sonu yok olmaktır )


* Iddınyê bıs sabır ın’amarıt.

  ( Dünya sabır ile inşa edildi )


 

* In nasihâ fazihâ.

  ( Nasihat eden rezil olur )


* Iz zayf yıciy û iyciyb rızkuv me‘uv.

  ( Misafir rızkıyla gelir )


* Ilıkne alkıt kelb ibin kelb

( Birisiyle  başı derde girince, ondan kurtulamadığını  ifade eder )


*' Ilık fiyne keme zambor lahmar

( kırmızı eşşek arısı  gibi peşimize takıldı )


* Iflenkes kıt zı‘ıf, sar keme ıl-çiykeye.

   ( felan kişi çok zayıflamış )


* Iflene keme ıl-kamar yê.

  ( Felan kadın ay gibi güzeldir )


* Iflenov kıt sar keme ıl-menderuvne.

 ( Felan kişi silindir gibi olmuş - kilo almış )


* İdınyê imğeyyeme ye.

  ( Dünya bulutludur. )


* İl kelb eyş yekıl hak yıhra

  ( Köpek neyi yerse onu cıkartır )


* İy semmı‘ viy tarrış

  ( Duymazlıktan geliyor )


* İlkılme tisve elf

 ( Anlıyana bir kelime bin kelimeye bedeldir )


* Kemel hayye yılde‘ u yıhbi rasu

  ( Yılan gibidir, sokar ve başını saklar )


* Keme arnab ıl-bej.

  ( Beyaz tavşan gibi belirgin )


* Keme ıhmar kıtınkata‘ koşu

 ( vurdum duymaz kişler için kullanılır )


 

* Kamlıtuv belka yê.

  ( Biti belirgindir. Yani hemen göze batar )


* Kay ıhmar ene

  ( Niye eşek miyim? )


* Kısıbne günehu

  ( Günahını aldık )


* Kay ğeşim ene.

  ( Niye saf mıyım? acemi)


* Kay motkul ıddınye lık ye kefek kef ve

( Dünya umurunda değil keyfin keyiftir )


* Keme gebus ılleyl.

  ( Karabasan gibi )


* Kil cidiy iyroh lı teht ımmuv.

  ( Her oğlak anasından süt emer-her şey özüne döner.)


* Kıt sar keme lıhmar, eyn liy yıbrımuvhuv kiy yındar.

  ( Eşek gibi olmuş nereye çevirilerse oraya dönüyor )


* Keme na‘cıt lım-sevvesê.

  ( Uyuşuk koyun gibisin )


* Kaluv: hey vaveylê.

  ( Dediler ki kışta bir buçuk gün kaldı. Dedi ki hay başımıza gelen.)


* Lisammıd irammıd

  ( cimrilik yapanın malı boşa gider )


* Mıhhıl yêbıs.

  ( Kafası sert. Yani laf anlamaz )


* Moyfut beynın may

  ( Aralarından su sızmıyor )


* Mo yı’rıf eyruv mıl fıcıl.

  ( Kamış ile turpu ayır edemeyecek kadar aptal )


* Mıhhuv keme mıh ıl-bume.

  ( Beyni baykuş beyni gibidir )


* Mo yı’rıf rasuv ‘eleyş ımhedde vê.

  ( kafasının hangi yastıkta olduğunu bilmiyor yani kafası karışık)


*Mara bı zevceyn motser.

  ( İki kocalı kadın olmaz)


* Mın farhıtuv fer keme ıl-'asfor.

  ( Sevincinden kuş gibi uçtu )


* Mın fez'ıtuv ken yırcıf keme şek ıl-varek.

  ( Korkusundan ağaç dalı gibi titiriyordu )


* Râh fı xara ıl-sêmek.

  ( Pisi pisine gitti)


* Ravha bele redde elf dengor halfik

  ( Gidişinin dönüşü olmassın, arkanda bin taş olsun )


* Rasık keme rasıl bume

 ( Başın baykuşun başı gibidir.  uğursuzsun anlamında)


* Rah iliksir bekel ikleyl

  ( Çoğu gitti azı kaldı )


* Seviy iydara mefiy ıhsara.

  ( İnsanlarla idare etmekte zarar yoktur )


* Şiy moşiy tiy seveve şiy.

  (Basit bir meseleyi abartmak )


* Şehıdiy assositi.

 ( Şahidim kuyruğum yani yalancının şahidi bozacı )


* Şek’ıt hacar

  ( Bir taş atımlığı kadar yakın )


 

* Şeffê ıl-nês fine.

  (İnsanların bizimle dalga geçmesini  sağladı   )


* Temsıkık fı ıznık vı ebarrımık hâvlu.

  (Seni kulağından tutup onun etrafında döndürürüm. yani seni ona kurban ederim.)


* Tuvluv tuvl mınnara 'akluv akıl ıhmara 

  ( Uzunluğu  minnare gibi, ama aklı eşşek aklı )


*Tuluv tuvl dahle aklu akıl sahle

( Boyu çınar boyu, ama  aklı keçi aklı gibi )


* Tallı‘ 'ale vıc keme hara ıs-sıb.

( Çehresine  bak,  sabah  boku gibi )


* Tallıg 'ale kame, keme kamıt ıl-buci.

  ( Boyuna bak, köpek yavrusu kadar boyu var )


* Tıpqe fı ziyqık.

  ( Üzerine kalır )


* Viççu keme viç ic cece

( Yüzü tavuk yüzü  gibi .Utanması olmıyan için kullanılır )


* Veled il pis bele ve

  ( Kötü çocuk beladır )


*Vılla aleyu riccel mo kebbıl

 ( Onun üstne erkek adam tanımam )


* Yekıl melu bı mınnê.

  ( Kendi ekmeğini minnetle yer )


* Zârta fı hımmem.

  ( Hamamda osurmak. Yani tuvalette rahatlamak kadar normal )


* Zarbe u nıs yallah hafif

( Bir işi cabuk halletmek için kullanılır )

Saat
Üyelik Girişi

İLANLAR

MAHALLİ ARAPÇA SÖZLÜK

ÖNEMLİ TELEFONLAR
 Ömerli FM
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret475640
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.548332.6787
Euro34.904535.0444