Site Haritası
Hava Durumu
Pierre Martin
Pierre MartinÖmerli'nin Sosyal Yapısı


ÖMERLİ’DE DEMOGRAFİK YAPI

2000 yılı Ekim ayında yapılan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçenin merkez nüfusu 7.197, köylerin nüfusu 7.387 olmak üzere toplam nüfus, 14.584 kişidir. Cumhuriyetin ilanından sonra düzenli nüfus kayıtlarının tutulmaya başlandığı tarihten bu yana Ömerli İlçesinin çeşitli yılarda nufusu şöyledir.1935 te 1489 kişi, 1940 ta 1595 kişi , 1945 te 1404 kişi, 1940 - 1945 yılları arasındaki nufus sayısındaki düşüş sadece ömerlide omadığı, civar il ve ilçelerde de düşüş yaşandaığı hatta türkiyenin genel nufusunda azalma olduğu görülmüştür. 1950 de 1510 kişi, 1955 te 2013 kişi, 1960 ta 2279 kişi olarak belirlenmiştir. idari yapı ve bağlılık değişiklikleri söz konusu olmakla birlikte yaklaşık 130.000 kişinin kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

2004 yılında İlçe'ye bağlı 42 köyden 25 tanesi boşalmıştı. Ancak şiddet olaylarının azalması nedeniyle köye dönüş müracaatları hızlanarak bütün köylere dönüş izni verilmiş olup, birçok vatandaş köyüne yerleştirilmiştir.

Alıçlı (67 hane), Anıttepe (53 hane), Beşikkaya (50 hane), Çınaraltı (158 hane), Göllü (70 hane), Güzelağaç (16 hane), Havuzbaşı (7 hane), İkipınar (53 hane), Kayadere (50 hane), Kayaüstü (56 hane), Kaynakkaya (222 hane), Kocakuyu (43 hane), Öztaş ( 1 hane), Pınarcık (5 hane), Salihköy (58 hane), Tekkuyu (23 hane), Yaylatepe (28 hane) dolu olan köylerimizdir.

Köylerinden göç eden insanların büyük çoğunluğu Adana, İzmir, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine göç etmişlerdi. Boşalmış olan Akyokuş (6 hane), Çalışan (16 hane), Çatalyurt (19 hane), Çayıralan (4 hane), Çimenlik (6 hane), Duygulu (25 hane), Fıstıklı (32 Hane), Harmankaya (21 hane), Işıkdere (15 hane), İkitepe ( 20 hane), Kayaballı (50 hane), Kayagöze (10 hane), Kocasırt (13 hane), Kovanlı (26 hane), Kömürlü (30 hane), Mutluca (8 hane), Ovabaşı (22 hane), Sivritepe (14 hane), Sulakdere (9 hane), Taşgedik (10 hane), Taşlıca (25 hane), Tavuklu (6 hane), Tokdere (20 hane), Topağaç ( 0 ) ve Unsallı (24 hane) köylerine dönenler olmuş; böylece bölgede hareketlilik gözle görülür bir şekilde artmıştır. Günümüzde vatandaşlarımızın köylerine dönmeleriyle köylerdeki nüfus oranı % 32 oranında artmıştır.

İlçede doğurganlık oranı hayli yüksek ve aileler kalabalıktır. Nüfusun % 49'u erkek, % 51'i kadındır.

Ömerli ahalisi, kabaca üç farklı etnik unsurdan meydana gelmektedir. Bunlardan biri, ilçe nüfusunun kahir ekseriyetini oluşturan Araplardır. Araplar, kendi aralarında Bellikîler ve Muhallemîler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ömerli Arapları, sırf kan bağına dayalı bir etnik grup olmayıp önemli bir kısmı yaklaşık son iki asır içinde Araplaşmışlardır. Eskiden ilçede ikamet eden, bazıları Ömerli’nin yerlisi, bazıları ise sonradan ilçeye yerleşen birkaç Hıristiyan aile de Arapça konuştukları için Araplar içinde zikredilebilir. Diğer etnik unsur ise Kürtlerdir. İlçeye son yıllarda yerleşen çok sayıda Kürt aile mevcuttur. Bunlardan başka memur oldukları için Ömerli’de ikamet eden Kürt kökenli vatandaşlarımız da vardır. Üçüncü grup ise, genellikle memuriyet sebebiyle ilçemizde yaşayan Türklerdir.

Son çeyrek asırdır bölgede ortaya çıkan şiddetin etkisiyle demografik yapıda önemli değişiklikler oldu. Köylerini terk etmek zorunda kalan Kürt kökenli vatandaşlarımızın bir kısmı başka şehirlere yerleşmeyi tercih ederken, bir kısmı da köylerine yakın olan ilçe merkezini tercih etti.

İlçe merkezinde yaşayan Araplar ile köylerde yaşayan Kürtler arasında öteden beri kültürel bir yakınlık olduğunu biliyoruz. Bu sebeple göç, büyük sorunlar meydana getirmemektedir. Bununla birlikte köy hayatıyla kent hayatı arasındaki farklılıkların bazı küçük problemlerin yaşanmasına sebep olabileceğini söylemek de yanlış değildir.

İlçede ikamet edenlerin ekseriyeti Arap olduğu için halk arasında konuşulan yaygın dil Arapçadır. Resmi dil Türkçenin yanı sıra, İlçede ve ilçeye bağlı beş köyde Arapça, diğer köylerde ise Kürtçe konuşulmaktadır. Erkek nüfusun % 95'i, kadın nüfusun ise % 80'i Türkçe konuşabilmektedir. İlçeye bağlı köylerin çoğu Kürtçe konuştuuu için esnaf Kürtçe’yi -en azından ticaret yapabilecek kadar- bilir.

Temel eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte -bazı yaşlı erkek ve kadınlarla okul çağına gelmemiş bazı çocuklar dışında- Türkçe bilmeyen kimse kalmamıştır.

ÖMERLİ’DE SİYASET

İlçe merkezinde birbirine muhalif, ama aslında akraba olan iki aşiretin etkinliği ve çekişmesi, sosyal, siyasî ve kültürel yaşamı belirlemiştir. Şindi (Atmanki) ve Bekkıro (Mahmutki) aşiretleri, 150-200 yıl önce yörenin özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle akraba iken birbirlerinden ayrılmışlardır.

Eskiden ilçede aşiret kimliği daha çok önemliydi. Bunun hem olumlu, hem de olumsuz yönleri vardı. Olumlu tarafından bakarsak, aşiret kimliği kişilerin davranışları üzerinde bir denetim oluştururdu. Yanlış yapan kişi, önce ailesinin prestijiyle oynadığı için onlardan tepki görürdü. Bu durum, insanların davranışlarını kontrol etmelerini sağlardı.

Aşiret ilişkilerinin güçlü olmasının yararlarından biri de ekonomik paylaşıma ve dayanışmaya vesile olmasıdır. Sıkıntıya maruz kalan bir kişiye aşiret bireylerinin, imkânları ölçüsünde destek olmaları, günümüzde yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan yardımlaşma kültürünün önemli uygulamalarından biriydi.

Aşiretçiliğin olumsuz yönü ise haksız olsa bile akrabanın desteklenmesine sebep olmasıdır. Akraba, hatalı da olsa mutlaka desteklenmelidir. Bu anlayış, haksızlıkların ve zulmün desteklenmesine sebep olabilmektedir.

Aile kimliğinin güçlü olduğu yerlerde birey kimliğinin önemi yoktur. Bireyin davranışları kendisinin değil, ailesinin kimliğiyle anılır. Ancak sosyal değişim, bireyi öne çıkaran bir yapıyı dayatmaktadır. Artık birey, doğruları ve yanlışlarıyla toplumda var olmak ve yaşamak istemektedir.

Bireyselleşmeyi destekleyen etkenlerin başında eğitim gelir. Modern eğitimin tezgâhından geçen insan, kendisini merkeze alır. Öte yandan ekonomik özgürleşme de bireyselleşmeyi güçlendirir. Ülkemizde eğitim alanında ve ekonomik hayatta yaşanan değişimin Ömerli’yi etkilememesi düşünülemez. Bireylerin aşiretlerinden bağımsız hareket edebildikleri yerlerde siyaset de etkilenir.

Halen ilçede 12 siyasi parti teşkilatı kurulu durumdadır. Bunlar Ak Parti, Anavatan Partisi, Doğruyol Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti, Genç Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Türkiye Partisi ve Sosyal Demokrat Partidir.

ÖMERLİ'de GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI

SIRA NO

BAŞKANLARIMIZ

GÖREV TARİHLERİ

PARTİ

1-Şerefettin ŞİNDİOĞLU

1953-1958

DP


2-Şerefettin ŞİNDİOĞLU

1958-1960

DP


3-Rifat ALTINDAĞ

1963-1968

CHP


4-Rifat ALTINDAĞ

1968-1973

CHP


5-Rifat ALTINDAĞ

1973-1977

CHP


6-Hasan CEMİLOĞLU

1977 (60gün)

AP


7-Rifat ALTINDAĞ

1977-1980

CHP


8-Rifat ALTINDAĞ

1984-1989

SODEP


9-Rifat ALTINDAĞ

1989-1994

CHP


10-Rifat ALTINDAĞ

1994-1999

CHP


11-Servet CEMİLOĞLU

26.04.1999-16.05.1999

DYP


12-Mehmet ALTINDAĞ

17.05.1999-26.09.1999

DSP


13-Hasan ALTUNDAĞ

27.09.1999-18.04.2004

DSP


14-Servet CEMİLOĞLU

24.07.2004-29.03.2009

DYP


15-Yılmaz ALTINDAĞ

01.04.2009

CHP


ÖMERLİ’DE DİNÎ HAYAT

İlçe merkezi ile köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın hemen hepsi Müslüman olup Şafii mezhebine bağlıdırlar. Diğer illerimizden gelen memurlar arasında ise Hanefi mezhebi yaygındır. İlçe merkezinde ibadete açık altı cami bulunmaktadır. İlçeye bağlı köylerin hepsinde cami mevcut olup bazı köylerin imamları yoktur.

Eskiden ilçede Süryani mezhebine mensup birkaç Hıristiyan aile yaşamaktayken şimdi bir Hıristiyan aile kalmıştır. İlçemizde bulunan kilise son yıllarda restore edilmiştir.

Yazın camilerde öğrencilere yönelik yaz Kur’ân kursları düzenlenmekte, bu kurslara yoğun ilgi gösterilmektedir.

Ömerli insanı genellikle dindardır. Dinî hayat, gelenekle karışmış olarak canlı bir şekilde yaşar. Dinî vecibelerini yerine getiren insanların sayısı oldukça fazladır. Yaşlılarda bu oran daha da artmaktadır.

Geleneksel olarak din görevlilerine saygıda kusur edilmez. Halk arasında ortaya çıkan birçok ihtilaf mahkemeye götürülmeden din görevlilerinin araya girmesiyle çözülür. Din görevlilerinin sözünü dinlememek büyük bir ayıp ve günah olarak değerlendirilir.

ÖMERLİ’DE GÖÇ

Ömerli bir taraftan göç alırken diğer taraftan göç vermeye devam etmektedir. Bugün, Cumhuriyet döneminde Ömerli nüfusuna kaydedilmiş olan vatandaşlarımızın yaklaşık %10’u Ömerli’de yaşamaktadır. Ölenleri çıkarsak dahi Ömerli dışında yaşayan Ömerlililerin sayısının Ömerli’de yaşayanlardan çok daha fazla olduğu ortaya çıkar.

Başka yerlere göç edenlerin bir kısmı ilçede ekonomik imkânların yetersizliği sebebiyle, maişet derdinden göç etmektedir. Bir kısmı ise maddî imkânları Ömerli’de yaşamaya elverişli olsa da daha iyi imkânlara kavuşmak ya da çocuklarının daha iyi eğitim almalarını sağlamak için memleketlerini terk etmeyi tercih etmektedirler. Memuriyet sebebiyle zorunlu olarak gurbeti mesken edinenleri de unutmamak gerekir.

Özellikle 1990’lı yıllarda artan şiddet nedeniyle köylerin önemli bir kısmı boşalmış; son yıllarda yapılan çalışmalarla ve desteklerle vatandaşların köylerine dönmeleri teşvik edilmektedir. Vatandaşların köylerine dönmeye başlamalarıyla birlikte sosyal ve ekonomik hayatta kısmen bir canlanma gözlemlenmektedir.

ÖMERLİ’DE EĞİTİM

İlçemizde 1960 yıllında 250 öğrencili tek ilkokul okulduğu şimdi ise , Çok Programlı Lise, bir Halk Eğitim Müdürlüğü, merkezde beş İlköğretim (biri Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) ve köylerde 23 İlköğretim okulu olmak üzere toplam 28 İlköğretim okulu, bir Anaokulu, Lise bünyesinde Okuma Odası olmak üzere toplam 36 okulumuz hizmet vermektedir.

Çok Programlı Lise'de 423 (292 erkek 131 kız), Atatürk İlköğretim Okulunda 643 (324 erkek, 319 kız), Cumhuriyet İlköğretim Okulunda 259 (133 erkek 126 kız), Mehmetçik İlköğretim Okulunda 331 (175 erkek, 156 kız ), Vatan İlköğretim Okulunda 257 (126 erkek 131 kız), Gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda 343 ( 206 erkek, 137 kız ) ve Köy İlköğretim Okullarında 1654 ( 862 erkek 792 kız ) olmak üzere toplam 3980 ( 2151 erkek 1829 kız) öğrenci öğrenim görmektedir.

1997 yılında GAP İdaresi Başkanlığı bünyesinde açılan ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi), kadınları hedef kitle seçip her alanda eğitimlerini amaçlayan etkinliklerini sürdürmektedir.

Okuma ve yazma oranı % 85 dolayındadır. 1953 yılına kadar bu oran % 1'in altında iken 1953 yılında Ömerli'nin ilçe olması ve merkez ile köylerde okulların açılması, 1960'larda ortaokul, 1976 yılında lise açılmasından sonra okuma yazma oranı hızla yükselmiştir. Okuma-yazma oranı erkeklerde, kadınlara nazaran daha fazladır. Köy İlköğretim okullarından mezun olan öğrenciler ilçe merkezinde bulunan Çok Programlı Lisede öğrenimlerini sürdürmektedir.

ÖMERLİ’DE EKONOMİ

Ömerli’de yaklaşık 500 esnaf ana cadde olan Hürriyet Caddesi üzerindeki işyerlerinde çeşitli alanlarda hizmet vermektedir.

2006 yılı içerisinde 335 nakliyeci, 50 minibüs işletmecisi, 94 bakkal, 5 tuhafiye, 1 eczane, 1 ekmek fabrikası, 3 beyaz eşya bayii, 1 diş teknisyeni, 1 noter, 4 berber, 2 terzi, 3 lokanta, 2 manav, 10 zücaciye, 5 fırın, 2 oto lastik tamiri, 2 oto tamircisi, 6 kahvehane, 2 marangoz, 2 fotoğrafçı, 2 kasap, 1 pastahane, 2 oto lastik bayii, 2 demirci, 1 televizyon tamircisi, 2 zahireci, 4 nalburiye, 2 cep telefonu bayii, 1 meşrubat bayii, 2 yolcu komisyoncusu, 3 kaynakçı ve 1 doğrama atölyesi olmak üzere toplam olarak 554 kayıtlı işyeri tepsi edilmiştir.

İlçede ciddi bir işsizlik sorunu mevcuttur. Asıl geçim kaynağı bağcılık ve kısmen hayvancılıktır. Irak’a yapılan taşımacılık zaman zaman kesintiye uğradığında ilçe halkının işsizliği ve geçim sıkıntısı daha da artmaktadır.

Yakın tarihe kadar nüfusun tamamına yakını çiftçilik ve hayvancılık ile geçinmekte iken son yıllarda küçük el sanatları, taşımacılık ve ticaretle uğraşan vatandaşlarımızın sayısında artış olmuştur. Tarımda egemen faaliyet türü bağcılık olup, tahıl ve mercimek bunu izlemektedir. Aile ihtiyacını karşılayacak kadar tahıl ürünleri ekimi de yapılmaktadır.

İlçemizde ekilebilir tarım alanlarının engebeli, taşlık ve meyilli oluşu, tarım makinelerinin kullanımını sınırlamaktadır. Mevcut ekilebilir arazi uygun tarım arazisi olmadığından birim alandan alınan verim azdır.

İlçemize bağlı İkipınar, Pınarcık, Havuzbaşı, Kaynakkaya, Çınaraltı, Kayaüstü ve Kayadere köylerinde su bulunması nedeniyle sınırlı olmakla birlikte sebzecilik yapılmaktadır.

Yöremizde Antep fıstığından sonra doğada kendiliğinden en yaygın olarak yetişen ve anaç olarak kullanılan mahlep ağaçlarının aşılanarak kiraza dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir.

2006 yılı sonu itibariyle 1237 sığır, 1380 tek tırnaklı, 7750 koyun, 10.180 keçi, 4.670 kanatlı hayvan olmak üzere toplam 25.217 hayvan ve 450 fenni, 350 kara arılı kovan bulunmaktadır.

İlçemiz merkez ve köylerinde toplam 19.913 dekar buğday, 15.787 dekar arpa, 9.627 dekar mercimek, 3.609 dekar nohut, 2.401 dekar burçak, 260 dekar kavun, 1.110 dekar karpuz, 320 dekar acur, 26 dekar kuş yemi üretimi gerçekleştirilmiştir. 105 dekar biber, 166 dekar domates, 22 dekar patlıcan, 25 dekar soğan, toplam 318 dekar sebze üretimi; 65.702 dekar üzüm (çekirdekli), 547 dekar kiraz, 310 dekar badem, 25 dekar Antep fıstığı, 73 dekar mahlep ve 16 dekar incir üretimi gerçekleşmiştir.

ÖMERLİ’DE KÜLTÜREL HAYAT

Kentte kültürel faaliyetler ve eğlenceye dönük etkinlikler yeterince yapılamamaktadır. Ancak zaman zaman gezi, tiyatro, turnuva, konferans, düğün gibi etkinlikler yapılmaktadır.

İlçede bütün öğrenci ve vatandaşlara açık, 4038 kitabın yer aldığı, kadrosu ve personeli verilmiş halk kütüphanesi mevcuttur. Ancak ayrı bir kütüphane binası bulunmayıp Atatürk İlköğretim Okulunun altındaki genişçe bir salon kullanılmaktadır.

ÖMERLİ’DE SPORTİF FAALİYETLER

İlçede gençlerin spora ilgileri yüksek olup özellikle her yaştan gencin, bulabildiği her alanda top koşturduğunu görmek mümkündür. Ömerli Spor adıyla hevesli ve amatör gençlerin kurduğu takım, halen Mardin'in İlçeleri arasında kendi kümesinde üst sıralardadır. Son zamanlarda ,gençler arasında Judo Turnuvası, Voleybol Turnuvası, Futbool Kaymakamlık Turnuvası ve Tenis Turnuvası musabakaları düzenlemktedir.

ÖMERLİ’DE KAHVEHANELER

İlçede işsizlik oranının yüksek olması sebebiyle 6 kahvehane ve 3 internet cafe insanların ilgi gösterdiği mekânlardır. İnsanlar, kahvehanelerin bir kısmında çeşitli kâğıt oyunları, tavla ve okey gibi oyunlarla zaman geçirmektedirler. Akşamları kahvehanelere gitmek, erkekler arasında yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.ömerlide koyu sohpetler demli çay eşliğinde kahvehanelerde yapılır.

ÖMERLİ’DE MEKÂN

Merkez ve köylerde evler yığma taştan yapılmıştır. Binalar genellikle iki katlı olup çok katlı bina sayısı azdır. Eskiden bina duvarlarının yapımında taş; taşları birbirine bağlamak için de harç olarak kireç ocaklarında geleneksel usulde üretilen kireç kullanılırdı. Kireç, yumuşak taştan üretilen ınkara denen beyaz kumla karıştırılarak harç elde edilir; bu harç, evlerin iç sıvasında da kullanılırdı. Eski binalarda duvarların kalınlığı bir metreye yakın olurdu. Binaların üstü, içeriden tonoz şeklinde yapılır; ( akıd) dışarıdan ise toprakla örtülürdü. Toprağın su geçirmemesi için yağmur yağdığı zamanlarda toprağın üzerine saman serpilerek menderuné denen silindirle sıkıştırılırdı. Damların bakımı ihmal edilmez; aksi takdirde evin kısa sürede zarar görmesi kaçınılmaz olurdu.

Eski binaların duvarları ve damı kalın olduğu için kışın sıcak, yazın ise serin olur. Kışın evlerin ısıtılmasında -yasak olmasına rağmen- genellikle çevredeki meşeliklerden elde edilen meşe odunu kullanılır. Meşelikler şahıslara ait olup, buralardaki odunları kesip satan insanlar da mevcuttur.

Günümüzde eski binaların damları, bakımı daha kolay olduğu için genellikle çimento ve kum karışımıyla elde edilen harçla örtülmüştür. Yeni bina yapımında ise zahmetli ve pahalı olduğu için eski usul terk edilmiş olup modern inşaat tekniklerinden yararlanılmaktadır.

ÖMERLİ’DE ALTYAPI

Aydınlatma için ilçe merkezi ve tüm köylerde elektrik kullanılmaktadır. Ancak özellikle kış aylarında bölgedeki elektrik dağıtım sisteminin yetersizliğinden ve aşırı kullanımdan kaynaklanan voltaj düşüklüğü ve elektrik kesintisiyle sıkça karşılaşılmaktadır. 2007 yılında köylerde ve ilçe merkezinde toplam 4.391 elektrik abonesi bulunmaktaydı.

İlçe merkezinin içme suyu Kayaüstü ve Dereyanı su tesisleri ile merkezdeki kaynak kuyudan temin edilmektedir. Köylerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla 1974 yılından beri devam eden Hırhırok Grubu İçme Suyu Projesiyle 20 köyümüze su verilmesi gerekirken elektrik borcundan dolayı faaliyete geçirilememiştir. Su verilemeyen köylerimize su vermek için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Daha önce Ömerli İlçesine bağlı köylerden Beşikkaya, Tekkuyu, Göllü ve Kaynakkaya köylerine sondaj kuyusu açılarak su ihtiyaçları giderilmiştir. Köye dönüş izni verilen köylerin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün köylerimize sondaj açılmış olup, motopomp siparişleri yapılmış olup bunlar takıldıktan sonra köylerin su ihtiyaçlarının büyük bir kısmı giderilmiş olacaktır.

Ömerli Devlet Hastanesi, Göllü ve Beşikkaya köylerinde olmak üzere iki adet Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Beşikkaya Sağlık Ocağı hizmet binası tamamen, lojmanları kısmen yıkılmış olup genel bir onarım personel, araç, gereç ihtiyacı bulunmaktadır. İlçeye bağlı dokuz köyde Sağlık evi olup, İkipınar ve Kayadere sağlık evlerinde birer vekil ebe, Göllü sağlık evinde bir sözleşmeli ebe, bir hemşire, Çınaraltı sağlık evinde bir sözleşmeli ebe görev yapmaktadır. Kocakuyu sağlık evi kapalı olup genel onarım, personel ve araç gereç ihtiyacı bulunmaktadır. Kaynakkaya köyü sağlık evi hizmet binası ve lojmanı 2004’te onarılmış olup, gerekli malzemesi temin edilmiştir. Kocakuyu, Kayagöze, Kayaballı, Kocasırt ve Tokdere köyleri sağlık evleri araç-gereç ve personel yokluğundan kapalı bulunmaktadır.

İlçeye bağlı köylerimizin hepsinde telefon bulunmakta iken 1992 ve daha sonraki yıllarda boşalan ve şu anda dolu olan köylerimizin bir kısmına telefon götürülmüş, diğer köylerimize de telefon götürülmeye çalışılmaktadır. Diğer köylerimizin tümüne telefon götürülmüştür. Çınaraltı, Kaynakkaya, Kayaüstü ve Alıçlı köylerinde birer santral bulunmaktadır. Göllü ve Beşikkaya köylerinde radyolinkten numara alan 20 abone bulunmaktadır.

İlçe merkezinde belediyenin kanalizasyon, yol ve kaldırım çalışmaları devam etmektedir.

ÖMERLİ’DE TURİZM

Ömerli ve çevresi, kültür turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli kullanamamaktadır. Bizans döneminde hareketli bir yerleşim yeri olduğu anlaşılan Ömerli ve çevresinde pek çok kalıntı bulunmaktadır. Bölgede arkeolojik kazılar yapılması halinde pek çok eserin bulunacağı muhakkaktır. İlçe merkezinin çevresinde bulunan manastır kalıntıları ve Fafi köyündeki kalıntılar ilk akla gelebilecek tarihî yapılardır.

ÖMERLİ’YE ULAŞIM

Büyük illerimizle Ömerli arasında otobüsle ulaşım imkânı olduğu gibi Mardin’de bulunan havaalanı sayesinde uçakla ulaşım da mümkündür. Ömerli ile Mardin arasında günün hemen her saatinde uygun bir fiyata ulaşım imkânı vardır.

ÖMERLİ’DE KONAKLAMA

İlçede otel ve motel gibi konaklama tesisleri ve içkili işletme bulunmamaktadır. Ancak ilçenin Mardin il merkezine yakın olması, konaklama ihtiyacının il merkezindeki otellerden ve misafirhanelerden karşılanması açısından bir avantajdır.

KAYNAKLAR

http://www.omerli.gov.tr

http://www.omerlim.com


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Üyelik Girişi

İLANLAR

MAHALLİ ARAPÇA SÖZLÜK

ÖNEMLİ TELEFONLAR
 Ömerli FM
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam73
Toplam Ziyaret479083
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438